Proiectare construcţii civile şi industriale, drumuri, poduri, alimentări cu apă, reţele de canalizare şi staţii de epurare

Din punct de vedere legal, pentru a avea dreptul de a construi o clădire, este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, care se eliberează de către primăria pe raza căreia intenţionaţi să amplasaţi lucrarea. De acelaşi act este nevoie şi dacă doriţi să modificaţi sau să demolaţi o construcţie existentă. Procedura de obţinere a autorizaţiei de construire este destul de complicată, ea necesitând obţinerea, în prealabil, a mai multor documente, de la autorităţile publice locale (primărie), de la diverse instituţii deconcentrate ale statului, precum şi de la furnizorii de utilităţi. Această procedură este de durată, motiv pentru care vă recomandăm să începeţi din timp demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, cu circa 6-7 luni înainte de data la care intenţionaţi să începeţi lucrările. Este total nerecomandată demararea lucrărilor înainte de a fi în posesia autorizaţiei de construire, aceasta putând duce la conflicte cu diferite autorităţi, soldate cu pierdere de timp şi bani.

1. Certificatul de urbanism
Primul document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire este certificatul de urbanism. Acest document este eliberat de către primăria localităţii (sectorului) pe raza căreia intenţionaţi să construiţi, care se constituie în autoritatea răspunzătoare de construirea din acea zonă. De remarcat este faptul că certificatul de urbanism, care este conform planului urbanistic general (PUG) al localităţii respective, nu vă dă dreptul de a începe construcţia, ci doar vă indică ce fel de clădire şi în ce condiţii aveţi dreptul să construiţi pe terenul în cauză, menţionând şi actele necesare eliberării autorizaţiei de construire.
Documentele necesare obţinerii certificatului de urbanism variază în funcţie de cerinţele primăriilor şi de condiţiile specifice de spaţiu, amplasament, vecinătăţi, etc. De obicei, ele sunt: o cerere pentru eliberarea actului, actele de proprietate şi cele cadastrale, precum şi un memoriu, în general neînsoţit de schiţe arhitecturale.
Durata legală de emitere a certificatului de urbanism este de maximum 30 de zile de la depunerea actelor dar, în realitate, ea variază în limite foarte largi, de la câteva zile, în cazul primăriilor de comune, la câteva luni, la primăriile de sector din Bucureşti. Taxa aferentă eliberării acestui act este modică, depinzând de dimensiunile şi amplasamentul terenului, ea nedepăşind 100 de lei.

2. Avize 
Odată eliberat certificatul de urbanism, puteţi trece la obţinerea avizelor care sunt enumerate de acesta. Ele diferă în funcţie de clădirea pe care doriţi să o construiţi şi de condiţiile specifice ale amplasamentului acesteia. O parte dintre avize sunt emise de către diferite autorităţi, în general instituţii deconcentrate ale statului, şi se referă la probleme de sănătate publică, mediu, regimul apelor de suprafaţă şi din subsol, arii protejate şi monumente ale naturii, paza contra incendiilor, monumente istorice, intervenţii pe clădirile existente, etc., iar o altă parte, de către furnizorii de utilităţi: energie electrică, gaz, apă-canal, salubritate.
Durata emiterii avizelor variază foarte mult, în funcţie de fiecare caz în parte, dar şi în funcţie de modul în care lucrează avizatorii (unele dintre instituţiile în cauză eliberând avizul doar după o inspecţie la faţa locului), ea nedepăşind, totuşi, în mod normal, două luni. Costurile avizelor variază şi ele foarte mult. Din cauza condiţiilor specifice, precum şi a unor experienţe neplăcute din trecut, pe care nu le vor repetate, unele primării solicită, în afara avizelor obişnuite, şi alte acte precum declaraţie pe proprie răspundere că terenul în cauză nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol în justiţie, acordul vecinilor, precum şi diferite expertize şi studii tehnice.

3. Autorizaţia de construire
După obţinerea certificatului de urbanism şi a tuturor avizelor menţionate în acesta, se poate trece la solicitarea obţinerii autorizaţiei de construire, care este eliberată tot de către primăria pe raza căreia intenţionaţi să executaţi construcţia. Autorizaţia de construire, semnată de primarul, secretarul şi arhitectul şef al primăriei, este documentul prin care autorităţile publice locale avizează soluţia constructivă propusă de petent, având la bază certificatul de urbanism, şi îi permite acestuia, din punct de vedere legal, să înceapă lucrările.
Actele necesare obţinerii autorizaţiei de construire, care se ataşează cererii de eliberare a acesteia şi chitanţei de achitare a taxei de autorizare, sunt: certificatul de urbanism, împreună cu toate avizele prevăzute de acesta; actele de proprietate asupra terenului, planurile cadastrale şi, dacă e cazul, actele notariale; planul de situaţie, privind amplasamentul construcţiei; memoriul tehnic (de arhitectură, rezistenţă şi instalaţii); referatele verificatorilor de specialitate şi ale experţilor tehnici; proiectul de autorizare, conţinând planurile fundaţiei, de arhitectură pe fiecare nivel şi de învelitoare, secţiunea caracteristică şi planurile faţadelor (proiectanţii de case cunosc toate elementele proiectului de autorizare).
Durata de eliberare a autorizaţiei de construire este similară cu cea pentru certificatul de urbanism. În general, taxa de autorizare se ridică la valoarea de 0,5 % din valoarea investiţiei autorizate. Nu ajută la nimic declararea unei valori mai mici a investiţiei, întrucât taxa de autorizare se stabileşte de către primărie conform prevederilor legale privind impozitele şi taxele locale.
Demarând din timp demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi urmând paşii descrişi mai sus, veţi rezolva această problemă cu minim de efort financiar şi fără stres.

1234.jpg

Str. Plutonier Diţescu Stan,

nr. 1-4, et. 2, Târgovişte, Dâmboviţa

Tel/fax: 0245.211.441

Site: www.localconsult.wgz.ro

Mail: localconsult@gmail.com,

        localconsult@yahoo.com

Proiectare construcţii civile şi industriale, drumuri, poduri, alimentări cu apă, reţele de canalizare şi staţii de epurare
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one